Umowa o dzieło czasem z wyższymi kosztami

Rzeczpospolita (2009-06-25), autor: Artur Jezierski , oprac.: GR

cze 25, 2009

Do przychodów z umowy o dzieło podatnik może zastosować 50-proc koszty uzyskania przychodów.

Aby było to możliwe, powinien spełnić określone warunki. Jakie – wyjaśniła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 2 czerwca 2009 r. (IPPB4-415-250/09- 2/PJ).

Izba stwierdziła, że tylko wtedy gdy:

– praca wykonywana przez stronę umowy jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

– strona umowy jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy

– do przychodów osiągniętych z tego źródła mogą być zastosowane, zgodnie z art. 22 ust 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50-proc. koszty uzyskania przychodu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 czerwca 2009 r.