Wydatki na adaptację trzeba amortyzować

Rzeczpospolita (2009-06-25), autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

cze 25, 2009

Założyłem klub sportowy. Na jego działalność wynająłem na trzy lata pomieszczenie. Poprzednio mieściła się tam drukarnia. Pomieszczenie wymagało ogólnego remontu.  Zakup materiałów do tych prac i koszt usług przekroczyły kwotę 3500 zł. Czy mogę to traktować jako remont i jednorazowo zaliczyć do kosztów (prowadzę księgę przychodów i rozchodów), czy jest to inwestycja w obcym środku trwałym i muszę ją amortyzować przez dziesięć lat?

Ustawa o PIT nakazuje amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym. Z jej przepisów nie wynika wprost, jakie nakłady tworzą taką inwestycję. W praktyce przyjęło się, że są to jedynie nakłady mające charakter ulepszenia, o których mowa w art. 22g ust. 13. Przepis ten mówi, że środki trwałe uważa się za ulepszone, jeśli suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania.

Gdyby nakłady prac ograniczały się jedynie do przywrócenia lokalu do pierwotnego stanu, można by było mówić o remoncie. Takie prace remontowe – bez względu na wysokość poniesionych wydatków – byłyby bezpośrednim kosztem uzyskania przychodu.

Przystosowanie na potrzeby klubu sportowego podniosły wartość użytkową lokalu. Nie mamy więc w tym wypadku do czynienia z remontem.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 czerwca 2009 r.