Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w 2009 r.

Info Baza (2009-06-26), autor: Adam Banaszek; Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

cze 26, 2009

Centrum Szkolenia Info Baza zaprasza na szkolenie:

Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w 2009 roku
w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji podwyższonych kosztów, zarządzania środkami ZFRON oraz IPR. Status ZPCh – konsekwencje jego utraty.

26 – 28 sierpnia 2009 r. – Bukowina Tatrzańska
 

 

Rok 2009  przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Nowa ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenia wykonawcze zmieniły zasady ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacje podwyższonych kosztów ich zatrudniania. MPiPS przedstawiło nowe projekty aktów prawnych a BON wydało dziesiątki nowych interpretacji.

 

Celem warsztatów jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz praktycznych aspektów stosowania obowiązujących przepisów. Omówione zostaną kwestie budzące największe kontrowersje w oparciu o wyjaśnienia MPiPS. Zajęcia o charekterze wykładu z elementami warsztatów umożliwią wszystkim zainteresowanym aktywny udział w dyskusji, rozwiązywaniu zadań praktycznych, uzyskaniu odpowiedzi na pytania w tym na analizę zgłaszanych inywidualnych problemów. Dodatkowo udział w szkoleniu pozwoli Państwu zweryfikować, wątpliwości w zakresie prawidłowego stosowania prawa dotyczącego zakładów pracy chronionej.ADRESAT

Zapraszamy do udziału w szkoleniu  osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zarządzanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kadrę zarządzająca zpch.


PROWADZĄCY
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Łukasz Andrzejewski – specjalista zajmujący się systemami informatycznymi wspomagającymi pozyskiwanie i rozliczanie pomocy publicznej. Współtwórca systemów Expert  i ZPCHR OR | PRO. Ekspert w zakresie pozyskiwania i rozliczania dofinansowań z PFRON.


TERMINY I MIEJSCA

26 – 28 sierpnia 2009 r. – Centrum Wypoczynku i Rekreacji „RYSY”, ul. Leśna 20, Bukowina Tatrzańska
 

Centrum Wypoczynku i Rekreacji „RYSY” jest  obiektem  hotelowym   w Bukowinie Tatrzańskiej położonym w malowniczej i najwyższej jej części na tzw. „Wysokim Wierchu”.


Pokoje od  strony południowej (w większości są to pokoje 2 osobowe) posiadają balkony, z których można podziwiać przepiękną panoramę Tatr. 


Do dyspozycji gości ośrodek posiada zaplecze rekreacyjne: basen kryty, saunę siłownię, stół do tenisa ,  bilard, gabinet  masażu  oraz własną część rehabilitacyjną świadczącą usługi rehabilitacyjne : światłolecznictwo, magnetoterapia, ozonoterapia, jacuzzi, fotel masująco – relaksacyjny.
 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Środa – 26.08.2009 r.
08.00 – 13.00 –
przyjęcie uczestników
13.00 – 14.00 –
obiad
14.00 – 18.30 –
zajęcia
19.00 –
Uroczysta kolacja bankietowa 

Czwartek – 27.08.2009 r.
08.00 – 09.00 –
śniadanie
09.00 – 13.00 –
zajęcia
13.00 – 14.00 –
obiad
14.00 – 16.00 –
zajęcia
16.00 – 20.00 –
czas wolny
20.00 – 20.30 –
kolacja

Piątek – 28.08.2009 r.
08.00 – 09.00 –
śniadanie
09.00 – 13.00 –
zajęcia
13.00 – 14.00 –
obiad
14.00 –
zakończenie szkoleniaPROGRAM RAMOWY

I. Dofinansowania do wynagrodzeń.

1. Ostateczne zamknięcie kwestii dotyczących korekt rozliczenia rocznego za 2008 r.

2. Wypełnianie informacji Inf-D-P i wniosków Wn-D – przypomnienie zasad i procedur ze szczególnym uwzględnieniem przypadków szczególnych.

3. Wypełnianie formularzy o uzyskanej pozostałej pomocy publicznej.

4. Przestawienie ostatnich wyjaśnień BON oraz omówienie kwestii nadal kontrowersyjnych.

5. Omówienie zakresu kontroli dotyczących dofinansowań prowadzonych przez PFRON we współpracy z audytorami.

6. Pytania i odpowiedzi. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

II. Refundacja podwyższonych kosztów zatrudniania niepełnosprawnych pracowników oraz odsetek do oprocentowania kredytów bankowych.

1. Dodatkowe koszty budowy i rozbudowy obiektu, administracyjne i transportowe – propozycja katalogu kosztów i spory prawne dotyczące zakresu refundacji.

2. Wniosek o refundację – praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania.

3. Dokumentowanie poniesienia podwyższonych kosztów: załączniki do wniosku oraz dokumentacja dodatkowa.

4. Przedstawienie konkluzji z wniosków zweryfikowanych już przez oddziały regionalne PFRON.

5. Pytania i odpowiedzi. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

III. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

1. Środki tworzące zfron i ich podział.

2. Wydatkowanie zfron na pomoc objętą zasadą de minimis.

3. Wydatkowanie środków zfron na pomoc indywidualną.

4. Indywidualne programy rehabilitacyjne: powołanie komisji, przygotowanie programu, wydatki dokonywane w ramach programu.

5. Występowanie o zaświadczenia potwierdzające objęcie pomocy zasadą de minimis.

6. Kontrowersyjne wydatki z rachunku zfron budzące zainteresowanie organów kontrolnych.

7. Pytania i odpowiedzi. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

IV. Pozostała pomoc publiczna na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

1. Pomoc na nowozatrudnionych niepełnosprawnych (wyposażenie stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu, nabycia i adaptacji urządzeń ułatwiających pracę osobie niepełnosprawnej, kosztów służb medycyny pracy związanych z rozpoznaniem potrzeb osoby niepełnosprawnej przewidzianej do zatrudnienia).

2. Zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

3. Pomoc na szkolenia.

V. Status zpch oraz konsekwencje jego utraty.

VI. Omówienie najważniejszych zmian proponowanych w opublikowanych projektach ustawy o rehabilitacji oraz rozporządzeniu w sprawie zfron.

VII. Konsultacje indywidualne dla uczestników szkolenia.


Praca z narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę pracowników zakładów pracy chronionej

 
I. Dofinansowania do wynagrodzeń.

1. Import danych do aplikacji Expert.

2. Procedura generowania dokumentów Wn-D oraz Inf-D-P.

3. Eksport danych do SODiR.

4.
Korygowanie dokumentów.

5. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia deklaracji Inf-D-P i Wn-D.

II. Refundacja podwyższonych kosztów zatrudniania niepełnosprawnych pracowników oraz odsetek do oprocentowania kredytów bankowych.

1. Import danych do aplikacji ZPCHR OR | PRO.

2. Procedura prawidłowego wypełniania wniosku o refundację kosztów.

3. Generowanie wydruków wraz z załącznikami.

4. Edycja sporządzonych dokumentów.

5. Problemy związane z wypełnianiem wniosku.
 
III. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

1. Zasilenie aplikacji ZPCHR OR | PRO w dane.

2. Procedura uzupełniania wpływów na zfron w aplikacji.

3. Generowanie raportów i analiz z programu ZPCHR OR | PRO.

4.
Omówienie sekcji IPR w aplikacji ZPCHR OR | PRO.

IV. Obsługa formularza informacja o otrzymanej pomocy publicznej w ZPCHR OR | PRO.

1. Import danych.

2. Uzupełnienie podstawowych danych wymaganych przez formularz.

3. Generowanie wydruków.

Program szkolenia ma charakter autorski i podlega
ochronie prawnej


KOSZT SZKOLENIA
960 zł od osoby

Zaliczka w wyskości 480 zł płatna do 5.08.2009 r. Pozostała kwota płatna na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 7 dni przed szkoleniem.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać tytuł i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE

Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie , nocleg w pokoju dwuosobowym (pokoje jednoosobowe za dopłątą), pełne wyżywienie, wstęp na basen, saunę i siłownię.

Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

WARUNKI ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O zakwalifikowaniu na szkolenien decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy >>

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

Rezygnacji można dokonywać do siedmiu dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 061 640 23 20 w. 32;
e-mail: a.zimna@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 21;
e-mail: biuro@info-baza.pl
Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »
Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »
Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574