Bardzo wielu emerytów i rencistów złożyło do ZUS wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, licząc, że spowoduje on – w każdym przypadku – podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia. Część z tych osób spotkało jednak rozczarowanie, bowiem otrzymały decyzję odmawiającą takiego przeliczenia.

26 czerwca br. ZUS opublikował materiał dla świadczeniobiorców z ustalonym prawem do emerytury lub renty, które przy ubieganiu się o te świadczenia miały problemy z udokumentowaniem zarobków.

pobierz opracowanie »