O przyznaniu zwolnienia od PIT decyduje źródło finansowania

Rzeczpospolita (2009-06-26), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 30, 2009

Jak pisze Rzeczpospolita, gdy środki na wdrożenie działań w ramach programów operacyjnych pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy, są zwolnione z PIT.

Stowarzyszenie realizowało projekt w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Do bezpośredniej realizacji projektu zaangażowało osoby na podstawie umów o pracę, a także umów cywilnoprawnych. Pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z ustalonym budżetem. Osoby te bezpośrednio realizowały cele programu EQUAL. Wynagrodzenia oraz składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy dotyczące ich wynagrodzenia wypłacane były z kont pomocniczych założonych na potrzeby projektu. Rozliczenie otrzymanych na zasadzie mechanizmu prefinansowania środków następowało zgodnie z wytycznymi EQUAL.

Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia te korzystają ze zwolnienia od podatku?
 
Sąd przypomniał, że art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b ustawy o PIT uzależnia zastosowanie zwolnienia od łącznego spełnienia dwóch przesłanek Po pierwsze – środki finansowe muszą pochodzić od konkretnych podmiotów wskazanych w tym przepisie, po drugie – podatnik ma bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Ze względu na przyjęty sposób przekazania środków unijnych na realizację programu, czyli refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektu, przychody otrzymywane przez osoby zatrudnione w ramach realizacji projektów finansowane są ze środków krajowych i jako takie nie korzystają ze zwolnienia (lit. a). Wobec ustalenia, że przesłanka ta nie została spełniona, organ nie badał drugiego warunku (lit. b). Zdaniem sądu jest to jednak nieprawidłowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 czerwca 2009 r.