Jak pracodawcy złożą się na pomostówki?

Rzeczpospolita (2009-06-26), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

cze 30, 2009

Jak pisze Rzeczpospolita zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U nr 237, poz. 1656), od przyszłego roku pracodawcy zatrudniający w szczególnych warunkach lub charakterze zaczną odprowadzać na Fundusz Emerytur Pomostowych składki w wysokości 1,5 proc. podstawy wymiaru. Składka powinna być opłacana za pracownika, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. i wykonuje prace w szczególnych warunkach lub charakterze, o których mowa w art. 3 ust 1 i 3.

Ze stanowiska Ministerstwa Pracy wynika, że obowiązek opłacania składek na FEP dotyczy wszystkich pracowników wykonujących prace (bez względu na wymiar czasu pracy) w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, a nie tylko osób, które mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej.

Będzie więc również dotyczył pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych, którzy przed 1 stycznia 1999 r. nie wykonywali takiej pracy (bądź pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, w rozumieniu przepisów art. 32 i 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostaną zamieszczone szczegółowe wyjaśnienia dotyczące trybu i zasad opłacania składek.

Natomiast pracodawcy, którzy sporządzają wykazy prac wykonywanych w szczególnych warunkach i charakterze oraz ewidencję osób przy nich zatrudnionych, mogą przy tym skorzystać z poradnika przygotowanego przez CIOP-PIB i MPiPS.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 czerwca 2009 r.