Na FGŚP płacimy do ZUS

Rzeczpospolita (2009-06-29), autor: SYG , oprac.: GR

cze 30, 2009

Do tej pory prowadziłam jednoosobową działalność. Od przyszłego miesiąca po raz pierwszy będę zatrudniać kilka osób. Czy muszę za nie płacić składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Tak. Do opłacania składek na FGŚP zobowiązane są osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne zatrudniające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pracowników.

Składki opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Składka wynosi 0,10 proc. podstawy wymiaru. Poboru składek na fundusz dokonuje ZUS w okresach miesięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, a następnie do 15 dnia następnego miesiąca przekazuje je funduszowi.

Od 1 lipca 2009 r. przez rok pracodawcy nie będą opłacać składek FGŚP za zatrudnionych, którzy ukończyli 50, rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Wobec wszystkich osób, które ukończą 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), zostaje całkowicie zniesiony obowiązek odprowadzania składek na ten fundusz.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 czerwca 2009 r.