Opłata za kurs językowy pracownika zwiększy firmowe koszty

Rzeczpospolita (2009-06-30), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

lip 1, 2009

Przedsiębiorca może wrzucić w koszty prowadzonej działalności wydatki, jakie ponosi na naukę języków obcych swoich pracowników. Wydatki te muszą jednak przyczyniać się do podnoszenia przez pracowników kwalifikacji wykorzystywanych w pracy, a tym samym również do uzyskiwania przez firmę przychodów.

Jak pisze Rzeczpospolita, aby bowiem wydatek mógł być zaliczony do kosztów, musimy ocenić jego związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością oraz możliwością osiągnięcia przychodów lub przynajmniej zabezpieczeniem źródeł tych przychodów. Fiskus uważa, że wydatki na naukę języków obcych będą kosztem podatkowym, gdy mogą wpłynąć na zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności.

Koszty prowadzonej działalności zwiększą też wydatki na naukę języków obcych samych przedsiębiorców. Aby opłaty związane z nauką języka obcego zaliczyć do kosztów, musi istnieć bezpośrednie przełożenie zdobytych umiejętności na powstanie przychodu. Wykazać to musi podatnik. To na nim spoczywa obowiązek udowodnienia związku poniesionych wydatków z prowadzoną działalnością oraz tego, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość przychodów. Właściciele firm powinni pamiętać, aby poza wykazaniem związku wydatku z przychodami również odpowiednio go udokumentować.

Więcej z Rzeczpospolitej z 30 czerwca 2009 r.