Przestępstwo skarbowe może zatrzymać podwładnego w firmie

Rzeczpospolita (2009-06-30), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

lip 1, 2009

Są wyjątkowe sytuacje, kiedy pracownik nie może swobodnie rozwiązać umowy.

Oto one:

Przedstawiciel ustawowy

Ma prawo rozwiązać stosunek pracy pod pewnymi warunkami: musi ona zagrażać dobru osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnej, musi mieć na to zgodę sądu opiekuńczego. Za zgodą przedstawiciela ustawowego możliwe jest czasem także i nawiązanie stosunku pracy.

Ograniczenie wolności

Brak swobody w rozwiązaniu stosunku pracy będzie miał miejsce wówczas, gdy pracownik popełni przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie, za które sąd wymierzy mu karę ograniczenia wolności (ograniczenie wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 12 miesięcy).

Ukarany nie może wówczas zmienić miejsca stałego pobytu i jest zobowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd. Jest ona nieodpłatna, kontrolowana, z przeznaczeniem na cele społeczne wskazane przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną albo na rzecz społeczności lokalnej. Obowiązek wykonywania pracy może polegać na potrąceniu od 10 do 25 proc. wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny. Jednocześnie sąd kamy, który zobowiązuje skazanego do wykonywania pracy przez dokonywanie potrąceń z jego pensji, powinien wziąć pod uwagę długość trwania jego umowy.

W okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy. Praca jest swoistą karą.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 czerwca 2009 r.