To płatnik wystawia zaświadczenie, że zatrudniony pracował w szczególnych warunkach

Rzeczpospolita (2009-07-01), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

lip 2, 2009

Dla niektórych grup pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze obniżono wymagania co do wieku i szczególnego stażu pracy, od których zależy nabycie prawa do emerytury pomostowej.

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Ustawa bardzo precyzyjnie określa parametry czynników ryzyka, których występowanie na stanowisku, gdzie wykonywany jest rodzaj pracy podany w wykazie, uprawnia do emerytury pomostowej. Ryzyko to można zmierzyć, a jego oceny dokonuje pracodawca. Do niego należy również określenie, czy praca świadczona przed 1 stycznia 2009 r. spełnia wymagania pracy w szczególnych warunkach, co potwierdza w zaświadczeniu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 lipca 2009 r.