Nie płacimy składek ubezpieczeniowych od wypłat za wysługę lat

Rzeczpospolita (2009-07-03), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

lip 6, 2009

Jeżeli pracownik otrzymuje dodatek stażowy w pełnej wysokości także za czas choroby, to nie należy od niego odprowadzać składek społecznych i zdrowotnej.

Gdyby tak się stało płatnik powinien skorygować dokumenty rozliczeniowe, czyli miesięczne raporty imienne ZUS RCA oraz deklaracje ZUS DRA za miesiąc(e), w którym niesłusznie naliczył składki od dodatku stażowego. Po złożeniu korekty dokumentów rozliczeniowych na koncie pracodawcy powstanie nadpłata składek społecznych i zdrowotnej. Opłacając je za kolejny miesiąc, powinien pomniejszyć przekazywane do ZUS należności o kwotę tej nadpłaty.

Ponadto pracodawca musi też rozliczyć się z ubezpieczonym, czyli zwrócić mu składki, jakie niesłusznie potrącił z jego wynagrodzenia. Zwracane składki stanowią przychód pracownika w miesiącu, w którym dostanie zwrot. Kwotę należy doliczyć do wynagrodzenia pracownika i od łącznego przychodu ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 lipca 2009 r.