Czy pracownik może otrzymać dwa odszkodowania

Gazeta Prawna (2009-07-06), autor: Urszula Młynarczyk , oprac.: GR

lip 7, 2009

Pracownik zatrudniony na czas określony wystąpił do sądu o odszkodowanie za dyskryminację. Dowodem miało być jego niższe w porównaniu z innymi osobami wykonującymi taką samą pracę wynagrodzenie i pomijanie przy szkoleniach. Z tego powodu rozwiązał też umowę o pracę w trybie natychmiastowym, zarzucając pracodawcy ciężkie naruszenie obowiązków. Czy może otrzymać dwa odszkodowania?

W przypadku gdy sąd pracy uzna, że doszło do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz ciężkiego naruszenia – zgodnie z art. 55 par. 1′ k.p., a zatem podniesione przez pracownika zarzuty okazałyby się słuszne, sąd pracy mógłby przyznać odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 czerwca 2009 r.