O pożyczkę można się ubiegać nie tylko w banku

Rzeczpospolita (2009-07-09), autor: Michał Kołtuniak , oprac.: GR

lip 10, 2009

Jeżeli firma chce się rozwijać i ma pomysł na taką inwestycję o charakterze innowacyjnym, lecz brakuje jej środków własnych, może się ubiegać o pożyczkę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

O środki mogą się starać firmy należące do sektora małych i średnich firm. Ich wielkość zatrudnienia nie może zatem przekraczać 249 osób, natomiast bilans roczny nie może być wyższy niż 43 mln euro i/lub roczny obrót przekraczać 50 mln euro.

Maksymalna wysokość pożyczki to 2 mln zł. Jednocześnie nie może to być więcej niż 75 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pozostałe 25 proc. musi pochodzić ze środków własnych przedsiębiorcy (lub innych zewnętrznych źródeł). Pożyczka może być udzielona na okres nieprzekraczający dziesięciu lat Termin ten obejmuje również ewentualny okres karencji.  Pożyczka wypłacana jest w transzach a spłacana w ratach kwartalnych, płatnych ostatniego dnia kalendarzowego danego kwartału.

Pożyczkę można przede wszystkim przeznaczyć na wydatki inwestycyjne. Jednak oprócz wydatków związanych z zakupem środków trwałych program pozwala również przeznaczyć część pożyczki na zakup usług doradczych. W tym wypadku trzeba uwzględnić, że wydatki na zakup usług nie mogą przekroczyć 15 proc. sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Aby otrzymać wsparcie, należy przygotować wniosek i złożyć go w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 lipca 2009 r.