Obsługę rady nadzorczej można wrzucić w koszty spółki

Rzeczpospolita (2009-07-16), autor: Krzysztof Rustecki , oprac.: GR

lip 17, 2009

Spółka z o.o. wynajmuje lokal na posiedzenie rady nadzorczej. Ponadto kupuje herbatę, kawę i słodycze przeznaczone na poczęstunek dla członków rady. Czy wydatki te są kosztami uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Zatem nie są kosztem wydatki poniesione bezpośrednio na rzecz tych osób.

Wyłączenie to nie dotyczy jednak kosztów obsługi rady. Wydatki na poczęstunek dla członków rady nadzorczej w trakcie posiedzenia nie stanowią przysporzenia majątkowego tych osób, lecz są związane z funkcjonowaniem rady – interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lutego 2009 r. (IBPBI/2/423-1076/08/PH).
 
Podobnie wynajem lokalu na posiedzenie rady nadzorczej nie jest wydatkiem na rzecz członków rady, lecz jest ponoszony w celu odbycia się jej posiedzenia, a więc zapewnienia możliwości sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem spółki i działaniem zarządu. Dlatego można go również zaliczyć bezpośrednio w koszty podatkowe. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 3 grudnia 2008 r. (IPP-B3M23W-904/08-7/ER).

Więcej w Gazecie Prawnej z 16 lipca 2009 r.