Sąd stosuje rozporządzenia, jeśli są zgodne z ustawą

Rzeczpospolita (2009-07-17), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lip 20, 2009

Kwestionując zgodność rozporządzenia z ustawami, Trybunał często wyznacza czas na zmianą przepisu, ale sądy od razu powinny odmawiać jego stosowania. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lipca 2009 r.

Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację, z którym wystąpiła Poczta Polska. Wynikało z niego, że w niektórych wypadkach firma nie może uzyskać od nabywcy towarów czy usług potwierdzenia odbioru kopii faktury korygującej. Zdaniem wnioskodawcy nie uniemożliwia to zmniejszenia VAT należnego, bo przepis, który ustanawia ten warunek okazał się niezgodny z ustawą o VAT oraz konstytucją. Niezgodność tę potwierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2007 r. (sygn. U 6/06). Organy podatkowe nie zgodziły się ze stanowiskiem Poczty. Według nich skoro TK odroczył utratę mocy obowiązującej, to organy podatkowe muszą się do przepisu stosować.

SA w Warszawie rozstrzygał sprawę po wyroku TK, ale przed upływem terminu na zmianę przepisów (i przed ich nowelizacją). Sąd zgodził się ze stanowiskiem Poczty i uchylił decyzje organów podatkowych. Podkreślił, że w chwili wydawania interpretacji kwestionowany przepis obowiązywał, bo TK dał rok na jego zmianę. Organy podatkowe musiały więc go stosować.

Jednak nie ma wątpliwości, że § 16 ust. 4 rozporządzenia jest niezgodny z konstytucją. Dlatego sąd, wydając wyrok, nie może go uwzględniać. Wynika to z art. 178 konstytucji, zgodnie z którym sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom.

Izba skarbowa nie dała za wygraną i złożyła skargę kasacyjną.

NSA oddalił skargę. Zdaniem sądu wyrok TK pozwala podatnikowi wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania. Trudno wymagać, aby sądy stosowały zakwestionowane przepisy tylko po to, aby w kolejnym postępowaniu już nie brać ich pod uwagę (sygn. IFSK1166/08).

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lipca 2009 r.