Kiedy zwrot dla budujących dom

Rzeczpospolita (2009-07-17), autor: KPT , oprac.: GR

lip 20, 2009

Inwestor może się ubiegać o zwrot części VAT od wydatków budowlanych poniesionych na budowę domu, zanim uzyska pozwolenie na budowę. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z i lipca 2009 r. (nr IPPB2/415-288/09-4/AK).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz pozwolenie na budowę (w odniesieniu do inwestycji, dla której jest ono wymagane).

Ustawodawca nie uzależnia natomiast prawa do zwrotu VAT od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Wymagane jest jedynie, by poniesione wydatki udokumentowane były fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lipca 2009 r.