Wartość otrzymanej nagrody zwiększy przychody z działalności

Rzeczpospolita (2009-07-20), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lip 21, 2009

Przedsiębiorca, który otrzyma nagrodę w związku z firmowymi zakupami, powinien o jej wartość zwiększyć przychody z działalności gospodarczej. Nie może więc liczyć na zwolnienie od podatku, nawet gdy wartość wygranej nie przekracza 760 zł.

Zgodnie z ogólnymi zasadami do wysokości limitu zwolnione są wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie może przekroczyć 760 zł. Przepis ten wprowadza jednak wyjątek reguły te nie dotyczą nagród z tytułu sprzedaży premiowej otrzymanej przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Są one bowiem przychodem z tej działalności.

W zależności od tego, kto będzie podmiotem gospodarczym, tj. osoba fizyczna czy osoba prawna, zastosowanie będą miary odpowiednie ustawy podatkowe. W tym pierwszym wypadku nagroda ta będzie przychodem z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT). W myśl tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust 2 – 2b. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Jeśli nagroda trafi do osoby prawnej, to będzie przychodem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Zgodnie z nim przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw.

Odbiorca nagrody będzie zobowiązany doliczyć wartość nagrody do innych przychodów i rozliczyć się z uzyskanego z tego tytułu dochodu wraz z pozostałymi dochodami.

10% wynosi zryczałtowany podatek z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie dotyczy ona wygranych związanych z prowadzoną działalnością (te zwiększają przychód firmy).

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 lipca 2009 r.