Kiedy mamy reprezentację firmy, a kiedy koszt podatkowy

Rzeczpospolita (2009-07-20), autor: Krzysztof Wojtowicz , oprac.: GR

lip 21, 2009

Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację.

Od 1 stycznia 2007 r. na skutek zmiany art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT) koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Przy przekazywaniu upominków kontrahentom ważne jest rozróżnienie, kiedy można to zakwalifikować jako reprezentację, a kiedy takie przekazanie będzie miało na celu reklamę firmy.

Koszty reklamy, w odróżnieniu od wydatków na reprezentację, nie są wymienione w ustawowym katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu, a tym samym mogą być zaliczone do takich kosztów na zasadach ogólnych wyrażonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (tj. pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródeł).

Zasadniczo przekazywane prezenty powinny mieć niską cenę jednostkową. Niemniej przepisy ustaw o podatkach dochodowych nie wyznaczają limitu, powyżej którego koszt danego prezentu powinien być uznany za wydatek na reprezentację. Dlatego każdy wydatek powinien być analizowany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności towarzyszących jego poniesieniu.

Zasadniczo wskazuje się w nich, że – tak jak w wypadku innych wydatków – warunkiem wstępnym ich klasyfikacji do kosztów uzyskania przychodów jest spełnienie wymogów przewidzianych w art. 15 ust 1 ustawy o CIT (odpowiednio art. 22 ust 1 ustawy o PIT), tj. poniesienie wydatku w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 lipca 2009 r.