Są pieniądze dla sopockich niepełnosprawnych…

DZIENNIK BAŁTYCKI , autor: Asz , oprac.: GR

mar 21, 2007

Chcesz zwrotu kosztów za przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych czy pożyczki na rozpoczęcie działalności A może potrzebujesz dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego lub do likwidacji barier architektonicznych.
 
W Sopocie właśnie rozpoczęto przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – informuje Marlena Waruszewska, pełnomocnik prezydenta Sopotu ds. osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania bezrobociu'. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Sopotu (pok. nr 100, tel. 058 521 36 87) oraz w MOPS, Rehabilitacja Społeczna, przy al. Niepodległości 759 A (pok. nr 4, tel. 058 551 40 54,058/55115 76).