Po sprzedaży nieruchomości zwrot VAT nie przysługuje

Rzeczpospolita (2009-07-21), autor: Artur Jezierski , oprac.: GR

lip 22, 2009

Jeśli podatnik sprzeda dom w trakcie budowy, utraci prawo do zwrotu części VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w warszawie z 29 czerwca 2009 r. (IPPB2/415-269/09-2/AK).

Podatnik w latach 2007-2008 rozpoczął budowę domu mieszkalnego, na którą ponosił wydatki udokumentowane fakturami VAT. W 2008 r. sprzedał dom (w trakcie budowy). Zastanawiał się, czy może złożyć wniosek o zwrot części VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Izba skarbowa stwierdziła, że takiej możliwości nie ma.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych od 1 maja 2004 r., które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. – 22% VAT. Dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi od 1 maja 2004r.

Prawo do ubiegania się o zwrot VAT przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a także pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest takie pozwolenie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 lipca 2009 r.