Niepełnosprawny, który znalazł pracę, zachowa prawo do renty

Rzeczpospolita (2009-07-24), autor: MRZ , oprac.: GR

lip 26, 2009

Osoba, która zdobyła nowe umiejętności na nowym stanowisku pracy może zachować rentę pod warunkiem, że jest zatrudniona jako osoba niepełnosprawna. Zakład pracy uzyska wówczas zwolnienie ze składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Przykładem jest sytuacja pana Jerzego S. Pan Jerzy, były inżynier elektryk, po utracie słuchu został zatrudniony przy pracy biurowej. Po awansie na starszego specjalistę, w wyniku przebadania ubezpieczonego, lekarz orzecznik i komisja ZUS uznali, iż jest on zdolny do pracy biurowej przy komputerze i renta już mu nie przysługuje.

Gdyby jednak się okazało, że był przez cały ten czas zatrudniony jako pracownik niepełnosprawny, to zgodnie z wcześniejszym wyrokiem SN z 7 października 2003 r. (sygn. Il UK 79/03) nie można by uznać, że podczas pracy na stanowisku specjalisty Jerzy S. uzyskał nowe kwalifikacje i odzyskał zdolność do pracy. Zachowałby wówczas prawo do renty (sygn. ll UK 264/08).

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 lipca 2009 r.