Umowy-zlecenia i o dzieło płatnik rozliczy tak samo

Rzeczpospolita (2009-07-28), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

lip 29, 2009

Jeśli płatnik zawiera z tym samym podatnikiem umowy-zlecenia i o dzieło, nie może twierdzić, że są to dwa różne źródła uzyskiwania przychodów.

Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lipca 2009 r. (IPPB2/415-267/09-4/MG). Płatnik, wypłacając w tym samym miesiącu należności tej samej osobie nie będącej pracownikiem z umowy-zlecenia i umowy o dzieło, zobowiązany jest przychód z obydwu tych umów sumować dla potrzeb ustalenia, czy od danej osoby pobrać podatek zryczałtowany, czy też zaliczkę na podatek dochodowy. Dzieje się tak, gdyż umowy te stanowią ten sam tytuł uzyskania przychodu.

Od początku 2009 r. ustawodawca wprowadził odmienne zasady opodatkowania przychodów z działalności wykonywanej osobiście spełniających określone warunki.

I tak od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5 – 9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą nie będącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu.

Zryczałtowany podatek pobierany jest bez pomniejszania tych przychodów o koszty ich uzyskania. Dodatkowo przychody te nie łączą się z dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej.

O zakwalifikowaniu przychodów uzyskanych przez podatnika do źródeł przychodów z działalności wykonywanej osobiście decydują postanowienia zawarte w treści konkretnej umowy cywilnoprawnej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 lipca 2009 r.