Trudniej o rentę rodzinną po rolniku inwalidzie

Rzeczpospolita (2009-07-28), autor: MRZ , oprac.: GR

lip 29, 2009

Dzieci osób ubezpieczonych w KRUS mogą nie dostać renty po zmarłym rodzicu, gdy wcześniej był on rencistą. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego, która została podjęta 24 lipca 2009 r. w sprawie Beaty G.

Gdy po śmierci ojca-rolnika wystąpiła do KRUS o przyznanie renty rodzinnej, Kasa odmówiła wypłaty tego świadczenia. Córka mogłaby je otrzymać tylko wtedy, gdyby jej zmarły ojciec spełniał warunki do uzyskania renty lub emerytury. Krzysztof G. pobierał bowiem wcześniej rentę inwalidzką rolniczą i w momencie śmierci zabrakło mu wystarczającej liczby okresów podlegania ubezpieczeniom rolniczym (jednego kwartału), by mógł otrzymać to świadczenie na nowo (zgodnie z art. 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Gdy córka zmarłego odwołała się do sądu, ten uznał decyzję KRUS za prawidłową. Zgodnie z art. 20 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie ma bowiem możliwości zaliczenia okresów pobierania renty do stażu niezbędnego do uzyskania renty lub emerytury rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Sąd apelacyjny, nie był pewien rozstrzygnięcia.

Sąd Najwyższy, do którego trafiło pytanie prawne w tej sprawie uznał, że nie można przenieść rozwiązań z systemu powszechnego do rolniczego. Kwestie dotyczące warunków uzyskania prawa do konkretnych świadczeń w obu tych systemach są i mogą być uregulowane odrębnie. Dodał, że art. 52 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie dotyczy warunków, jakie muszą spełnić poszczególne osoby, lecz raczej procedury przyznawania tych świadczeń (sygn.lUZP8/09).

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 lipca 2009 r.