Tydzień emerytur i rent…

Gazeta Prawna , autor: Aleksandra Bełkowska , oprac.: GR

mar 21, 2007

Prawo do wykreślania się z OFE mają urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., ubiegający się o wcześniejsze emerytury. Powinni poprosić ZUS o wykreślenie ich z rejestru członków OFE i przekazanie środków tam zgromadzonych do budżetu. Należy złożyć wniosek, a resztą formalności ZUS zajmie się już sam. Takie prawo wynika ze zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Nowe przepisy mają zastosowanie do wniosków o emeryturę zgłoszonych po 20 lutego 2007 r. Stosuje się je także do tych wniosków, które zostały zgłoszone przed 21 lutego 2007 r. i są w trakcie rozpatrywania – pod warunkiem że zostaną uzupełnione wnioskiem o wykreślenie z OFE. Będą także rozpatrywane wnioski, załatwione wcześniej decyzją odmawiającą prawa do wcześniejszej emerytury z powodu członkostwa w OFE (niezbędny wniosek o wykreślenie z OFE).

Więcej Gazeta Prawna.