Koszty będą, nawet gdy nie kończymy budowy

Rzeczpospolita (2009-07-29), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

lip 30, 2009

Wydatki ponoszone w związku z inwestycją są kosztem uzyskania przychodu. Gdy powiększają wartość inwestycji, wpływają na przyszłą wartość początkową środka trwałego, który powstanie po zakończeniu inwestycji. Wydatki poniesione na zakończone inwestycje staną się co do zasady kosztami uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Ustawodawca pozwała także rozliczyć w kosztach podatkowych koszty inwestycji, która nie została przez podatnika dokończona, nie żądając spełnienia jakichś dodatkowych warunków, np. zaniechania z określonych powodów. Niewątpliwie jednak podatnik rozliczający w kosztach podatkowych wydatki poniesione na taką inwestycję powinien być w stanie wykazać, że podejmując ją, zakładał jej związek z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Na tę konieczność zwróciła uwagę Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 16 lipca 2009 r. (IPPB5/423-352/ 09/JC).

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lipca 2009 r.