Zagrożona działalność funduszu

Gazeta Prawna (2009-07-29), autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lip 30, 2009

Od 2012 roku PFRON ma podlegać ministrowi pracy i polityki społecznej. Tak wynika z nowelizacji ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą fundusze celowe, w tym PFRON, będą funkcjonowały w formie wyodrębnionego rachunku bankowego.

Biuro i terenowe biura Funduszu mają funkcjonować jako jednostki budżetowe, a koszty obsługi będą finansowane ze środków budżetowych. Celem nowelizacji jest uporządkowanie funduszy celowych i zdecentralizowanie PFRON-u.

Zdaniem senatorów, proponowane zmiany PFRON mogą zagrozić realizacji jego zadań. Senatorowie zwrócili też uwagę, że nowela nie była konsultowana z partnerami społecznymi, choć jej skutki mogą dotyczyć około 5 mln niepełnosprawnych Polaków.

Więcej w Gazecie Prawnej  z 29 lipca 2009 r.