Więcej pieniędzy tylko dla najbiedniejszych…

DZIENNIK WSCHODNI , autor: Małgorzata Mazurek-Szpitun , oprac.: GR

mar 21, 2007

Emeryci i renciści otrzymujący świadczenia niższe niż 1200 złotych miesięcznie, na przełomie marca i kwietnia dostaną jednorazową zapomogę wynoszącą od 140 do 420 złotych. Nową ustawę, w której stosowana dotąd waloryzacja została zastąpiona jednorazowymi dodatkami, oprotestował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Ustawa przewiduje jednorazowe zapomogi pieniężne wynoszące odpowiednio 140, 180, 310 i 420 zł, dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, których comiesięczne dochody brutto nie przekraczają wyznaczonych progów. Mają zastąpić stosowaną w poprzednich latach waloryzację. Według Ministerstwa Finansów jest to rozwiązanie korzystniejsze dla osób najuboższych. Gdyby rząd zdecydował się na waloryzację, najniższe renty i emerytury zwiększyłyby się jedynie o ok. 5,12 zł netto miesięcznie.

Więcej Dziennik Wschodni.