Gdy brak danych podatnika, płatnik nie pobierze zaliczki

Rzeczpospolita (2009-07-31), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

sie 3, 2009

Płatnik, aby mógł zrealizować nałożone na niego obowiązki, musi dysponować informacją o przychodach i kosztach jego uzyskania u podatnika, a także danymi samego podatnika. Wynika tak z wyroku WSA w Bydgoszczy z 21 lipca 2009 r. (I SA/Bd 315/09).

Czy w przypadku zakupu akcji własnych na giełdzie w ramach realizacji programu ich umorzenia, w sytuacji gdy zbywca, składając biuru maklerskiemu zlecenie zbycia akcji, nie posiada wiedzy zarówno co do faktu, kto będzie nabywcą jego akcji ani też w jakim celu je nabywa, ma obowiązki płatnika?

Izba skarbowa stwierdziła, że skoro wypłacającym należności za akcje zbywane w celu ich umorzenia jest spółka, to na niej ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego. Brak jest podstaw, aby biuro maklerskie, tj. podmiot, za pośrednictwem którego spółka dokonała skupu akcji, wystawiało informację na sprzedającego o dochodach ze sprzedaży akcji własnych spółki w celu ich umorzenia.

Aby ustalić, że dany podmiot posiada status płatnika, niezbędne jest wskazanie regulacji prawnych umożliwiających wykonanie obowiązków wynikających z tego tytułu. Płatnik musi mieć zatem dostęp do informacji, które pozwolą na wykonanie nałożonych nań obowiązków.

Z ustawy o PIT wynika, że płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek od dokonywanych przez niego wypłat i przekazać ją do urzędu skarbowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 lipca 2009 r.