Od odprawy dla emeryta potrącamy zaliczkę

Gazeta Prawna (2009-08-04), autor: Gazeta Prawna , oprac.: GR

sie 4, 2009

W czerwcu pracownik przeszedł na emeryturę. W sierpniu wypłacę mu odprawę emerytalną. Czy powinienem pobrać od niej zaliczkę na podatek? Czy uwzględniam przy jej obliczaniu pracownicze koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszające podatek?

Płatnik obowiązany jest do poboru zaliczek nie tylko od wynagrodzeń za pracę, ale też od należności wypłacanych emerytom (byłym pracownikom). Dla prawidłowego wywiązania się z tego obowiązku nie ma znaczenia termin wypłaty świadczenia.

Nie można jednak obliczonej zaliczki obniżyć o jedną dwunastą kwoty zmniejszającej podatek.

Więcej w Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2009 r.