Przychody podlegają 8,5-proc. stawce

Rzeczpospolita (2009-08-05), autor: MM , oprac.: GR

sie 6, 2009

Składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej ryczałtowiec może wynająć. Jeżeli najem nie stanowi przedmiotu jego działalności, to uzyskane przychody podlegają 8,5% stawce ryczałtu.

Część przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem decyduje się na wynajęcie niektórych składników majątku, dotychczas wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Takimi składnikami mogą być np. samochody. Jeżeli jednak najem nie stanowi przedmiotu działalności tych podatników, to powstają wątpliwości, czy tego rodzaju przychody można opodatkować ryczałtem.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT.

Z tego ostatniego przepisu wynika m.in., że przychodem z pozarolniczej działalności są również te, które uzyskuje się z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Oznacza to, że rozliczający się ryczałtem przedsiębiorca może wynająć składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W sytuacji gdy najem nie stanowi przedmiotu działalności podatnika, uzyskane przychody podlegają zryczałtowanemu podatkowi według stawki 8,5%.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 sierpnia 2009 r.