Darowizny i rehabilitacja…

Dziennik Łódzki , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 21, 2007

Jakie darowizny i w jakiej wysokości można odliczyć Co odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej Jakie kwoty można odliczyć. Jak udokumentować prawo do ulgi.

Gdy podarujesz, zmniejszysz podatek.

Od dochodu możesz odliczyć dokonane w 2006 roku darowizny na:
cele pożytku publicznego *) lub kultu religijnego – do wysokości 6 proc. Twojego dochodu za 2006 rok działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła (katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego lub innego spośród kilkunastu, które w umowach z państwem mają zagwarantowane ulgi podatkowe) – bez limitu kwotowego, nawet do 100 proc. uzyskanego dochodu rocznego.

Trzeba udokumentować

Jeżeli odliczasz od dochodu darowiznę, musisz mieć dowód, że istotnie dokonałeś tej darowizny. Takim dowodem jest: dowód wpłaty pieniędzy na konto bankowe lub do kasy organizacji pożytku publicznego lub instytucji (np. Kościoła) faktura lub umowa potwierdzająca przekazanie darowizny, którą były nie pieniądze, a np. przedmioty. Umowa powinna określać wartość darowizny według aktualnych cen rynkowych obowiązujących w czasie i miejscu dokonania darowizny.

W przypadku przedmiotów używanych należy uwzględnić zmniejszenie wartości zależne od stopnia zużycia. Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny powinieneś przechowywać przez 5 lat, począwszy od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonałeś rozliczenia. Na przykład dowody przekazania darowizny w 2006 roku będziesz mógł zniszczyć nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku. Ten termin dotyczy także innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatkowego za 2006 rok.

Więcej Dziennik Łódzki.