Komputer dla niepełnosprawnego…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Miko. , oprac.: GR

mar 21, 2007

Syn ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W ramach funduszu PFRON, dostał dofinansowanie na zakup komputera (80 procent poniesionych wydatków). Sprzęt wykorzystywany jest w celach rehabilitacyjnych wyłącznie przez niego. Umożliwia mu też w częstych okresach niedomagania zdrowotnego komunikowanie się ze szkołą. Czy wydatek ten mogę odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – pyta Janina Skrobańska z Konina.

Zgodnie z przepisami ustawy, aby móc skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kupiony komputer musi spełniać określone kryteria. Powinien być to sprzęt o indywidualnym charakterze, dostosowany do konkretnej niepełnosprawności, niezbędny w jej rehabilitacji oraz ułatwiający wykonywanie czynności życiowych odpowiednio do potrzeb. W opisanym przypadku, wydatek na zakup komputera – ponieważ jest on używany tylko przez syna i ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych – może zostać odliczony od dochodu Czytelniczki. Przy założeniu, że jej syn nie osiągnął w roku podatkowym dochodów przekraczających kwotę 9.120 złotych. Nie może pani jednak odliczyć całej wydanej sumy. Wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne podlegają bowiem odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone (lub sfinansowane) przez PFRON. Fundusz sfinansował 80 procent ceny zakupu, pani może więc odliczyć jedynie pozostałe 20 procent.

Więcej Głos Wielkopolski.