Kończy się angaż, wyrejestruj pracownika z ubezpieczeń

Rzeczpospolita (2009-08-07), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

sie 10, 2009

W okresie przebywania na urlopie wychowawczym osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Tak stanowi art. 9 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Na urlopie wychowawczym powinna też opłacać składkę zdrowotną, jeżeli w tym okresie nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe naliczane są od kwoty minimalnego wynagrodzenia, a na zdrowotne od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie 420 zł) i wykazywane w raporcie ZUS RCA z kodem 121100. Raport ten składa do ZUS pracodawca, który udzielił pracownikowi urlopu wychowawczego.

Za tego pracownika sporządza też raport ZUS RSA z kodem tytułu do ubezpieczeń 0110 00. Wykazuje w nim okres przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z umowy o pracę z tego powodu, że pracownik przebywał na urlopie wychowawczym (kod świadczenia/przerwy 121).

Jeżeli umowa została rozwiązana, szef powinien złożyć formularz ZUS ZWUA i wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 sierpnia 2009 r.