Pięć tysięcy za utrudnianie kontroli ZUS

Rzeczpospolita (2009-08-10), autor: SYG , oprac.: GR

sie 11, 2009

Płatnik składek, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, musi się liczyć z tym, że Zakład Ubezpieczeń zechce go sprawdzić. Lepiej uważać, bo wykryte nieprawidłowości oraz odmowa wyjaśnień mogą sporo kosztować.

Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli. Kontrola może obejmować zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych oraz prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.

Dotyczyć też może ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłacania oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu. Objąć może również prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe czy wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli ZUS może badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli. Ma możliwość dokonania oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek. Ma prawo zabezpieczać zebrane dowody. Ponadto inspektor wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.

Gdy płatnik nie będzie chciał wypełniać przewidzianych obowiązków, np. odmówi inspektorowi złożenia wyjaśnień albo nie będzie płacił składek na czas może zostać ukarany grzywną, której wysokość może sięgnąć nawet 5 tys. zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 sierpnia 2009 r.