Pilnuj terminu, bo stracisz zasiłek

Rzeczpospolita (2009-08-10), autor: JAM , oprac.: GR

sie 11, 2009

Częstym powodem nieprzyznania świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych jest niedopełnienie przez osoby tracące rentę ustawowych wymogów dotyczących terminów rejestracji oraz składania wniosków i zaświadczeń.

Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy mieli ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz zostali uznani za zdolnych do pracy.

Osoby tracące prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy mogą ubiegać się o uzyskanie prawa do świadczenia przedemerytalnego czy zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Więcej Rzeczpospolitej z 10 sierpnia 2009 r.