Zwrot za wczasy pod gruszą bez PIT

Gazeta Prawna (2009-08-12), autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

sie 14, 2009

Od 22 sierpnia świadczenia pieniężne z funduszu socjalnego zwolnione są z PIT do 380 zł. Zwolnienie obejmie świadczenia w gotówce wypłacone od początku tego roku. Pracodawca, który potrącił już zaliczkę na podatek, powinien uwzględnić zwolnienie w PIT-11.

Kwestia ewentualnego wstrzymywania wypłaty tego świadczenia przez pracodawcę może nie mieć większego znaczenia w praktyce. Wypłaty przyznawane pracownikom w sierpniu u większości pracodawców podlegałyby rozliczeniu wraz z otrzymywanym wynagrodzeniem za ten miesiąc, a więc z reguły na koniec miesiąca. Ewentualny dochód byłby rozpatrywany już w momencie obowiązywania nowelizacji. Dotyczy to też płaconej zaliczki, która za sierpień należna jest do 21 września, czyli już po wejściu w życie noweli ustawy o PIT.

Nawet w przypadku pracodawców wypłacających wynagrodzenie wcześniej niż pod koniec miesiąca – a więc przed datą wejścia w życie zmiany – wpłacenie zaliczki na podatek będzie miało miejsce dopiero do 21 września.

Zmiana w ustawie o PIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku tego roku, a zatem również do świadczeń pieniężnych, od których podatek został już potrącony. W tym przypadku po stronie pracowników może powstać nadpłata.

Kwota faktycznie należnego podatku powinna zostać wyliczona z uwzględnieniem nowelizacji, a zatem bez wliczania do podstawy opodatkowania kwot wypłaconych pracownikowi w roku 2009 do wysokości 380 zł. Jeżeli kwotę tę zaliczono już do składników wynagrodzenia, suma wpłaconych zaliczek przewyższy kwotę podatku, jaki jest należny z tytułu osiągniętego w 2009 roku dochodu. W takiej sytuacji powstanie nadpłata, co z kolei będzie stanowiło uprawnienie dla domagania się przez pracownika zwrotu stosownej części uiszczonego uprzednio w formie zaliczek podatku, w deklaracji rocznej.

Więcej w Gazecie Prawnej z 12 sierpnia 2009 r.