Podatnik musi udowodnić, że przysługuje mu zwrot

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 21, 2007

Do uzgodnień międzyresortowych trafi ustawa o zwrocie akcyzy za auta sprowadzone z UE i Podstawą zwrotu podatku nie będzie cena katalogowa samochodu, ale jego wartość rynkowa i Podatnicy powinni zachować faktury i inne dokumenty potwierdzające cenę pojazdu.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Finansów wynika, że już dziś specjalna ustawa doprecyzowująca zasady zwrotu podatku za samochody używane sprowadzone z UE powinna trafić do uzgodnień wewnątrzresortowych. Umożliwia to pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie Macieja Brzezińskiego.

Organy celne rozpatrując wnioski podatników o zwrot akcyzy od sprowadzonego do Polski po 1 maja 2004 r. używanego samochodu z państwa Unii Europejskiej będą musiały uwzględniać wartość rynkową tych pojazdów. Jednak wartość rynkowa nie oznacza ceny katalogowej, jak zapowiadało Ministerstwo Finansów. Jak już informowaliśmy wczoraj, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w pisemnym uzasadnieniu wyroku Macieja Brzezińskiego (sygn. akt III SA/Wa 254/07) wskazał, że podstawą do ustalenia kwoty podatku rezydualnego (krajowego) zawartego w cenie podobnego pojazdu krajowego stanowić będzie jego wartość rynkowa. Jak wyjaśnił sąd, oznacza to, że należy ustalić wartość rynkową podobnego samochodu używanego w Polsce posługując się narzędziami umożliwiającymi zobiektywizowane ustalenie jego wartości w oparciu o takie kryteria, jak: wiek, przebieg, stan ogólny, rodzaj napędu, marka lub model.

Sąd podkreślił także, że punktem wyjścia do określenia podstawy opodatkowania powinna być cena transakcyjna pojazdu, czyli cena wynikająca z faktur. Nie potwierdziły się zatem obawy, że faktury za kupione auta podatnicy mogą wyrzucić do kosza. Organy celne będą podczas weryfikacji wniosków o zwrot akcyzy uwzględniały te dokumenty, które są dowodem potwierdzającym m.in. cenę.

Więcej Gazeta Prawna.