Przeciwko ZUS wystąpią także krewni

Rzeczpospolita (2009-08-14), autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

sie 17, 2009

Spadkobiercy osób zobowiązanych do płacenia składek mogą uczestniczyć w toczącym się postępowaniu o odpowiedzialności zmarłego. Zezwala na to kodeks postępowania administracyjnego.

ZUS wyjaśnia, że w sprawach uregulowanych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych trzeba stosować kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni.

To oznacza, że w toczącym się postępowaniu między ZUS a zmarłym płatnikiem składek mogą wystąpić jego spadkobiercy. Gdy nie ma możliwości wezwania spadkobierców do udziału w procesie lub za strony nie działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej czy kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej, postępowanie zostaje zawieszone.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 sierpnia 2009 r.