Wysyłając pracownika na studia, firma nie pobiera zaliczki

Rzeczpospolita (2009-08-17), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

sie 18, 2009

Dokształcanie pracowników na koszt pracodawcy nie skutkuje powstaniem u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Te odrębne przepisy to rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103 poz. 472 ze zm.).

Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych. Na uczelni mogą być prowadzone studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Zdaniem izby skarbowej w Bydgoszczy studia podyplomowe organizowane przez wydział zarządzania uniwersytetu należy uznać za kształcenie w formach szkolnych.

Obowiązku poboru zaliczek na podatek nie powinno być też w przypadku finansowania pracownikowi studiów MBA.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika odbywającego się w formie szkolnej może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, i to bez względu na posiadanie lub nie skierowania.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 sierpnia 2009 r.