Przedłużanie zwrotu podatku niekonstytucyjne…

Gazeta Prawna , autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

mar 21, 2007

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o VAT uprawniający naczelnika urzędu skarbowego do przedłużania zwrotu podatku.

Jeżeli kwota podatku naliczonego jest wyższa od należnego, to podatnik ma prawo m.in. do zwrotu tej różnicy na swój rachunek bankowy. Taki zwrot powinien nastąpić w ciągu 60 dni od złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli jednak zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, to naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Takie uprawnienie daje naczelnikowi urzędu przepis zawarty w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W opinii rzecznika praw obywatelskich (RPO), sformułowane w taki sposób prawo do przedłużania zwrotu VAT jest sprzeczne z konstytucją. Dlatego RPO zaskarżył wspomniany przepis ustawy o VAT do Trybunału Konstytucyjnego. We wniosku do TK rzecznik podkreśla m.in., że w ustawie o VAT mowa jest o konieczności dokonania dodatkowego sprawdzenia zasadności zwrotu, jednak nie wyznacza się terminu, w którym należy zakończyć takie postępowanie. Faktycznie więc pozostawiono w tym przypadku organowi podatkowemu całkowitą dowolność. Przepis nie precyzuje nawet, kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Więcej Gazeta Prawna.