Odszkodowanie za nadgodziny podlega opodatkowaniu

Rzeczpospolita (2009-08-18), autor: Agnieszka Rutkiewicz , oprac.: GR

sie 19, 2009

Pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczką na podatek od wypłaconej kwoty odszkodowania.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej (sygn. IPPB4/415-304/09-6/JK) wydanej 31 lipca 2009 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Pracownik w wyniku zawartej ugody sądowej otrzymał odszkodowanie od pracodawcy. Jego roszczenia dotyczyły nie udzielenia mu dni wolnych za pracę w godzinach nadliczbowych w latach 2004 – 2008. Odszkodowanie zostało zapłacone wraz z wynagrodzeniem za luty 2009 r. Pracownik zakwestionował potrącenie podatku.

Podstawą prawną pobrania zaliczki był art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b uopdf , który mówi, że wolne od podatku są odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości w nich określonej z wyłączeniem odszkodowań dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zakład pracy uznał, że wypłacone odszkodowanie spełnia warunki tego przepisu, a więc jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Podkreślił również, że gdyby pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sposób i na zasadach określonych w kodeksie pracy, też byłby zobowiązany do potrącenia podatku od tego źródła dochodu bez względu na termin.

Co do zasady wolne od podatku są odszkodowania bądź zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z odrębnych ustaw i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Wypłacone pracownikowi świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 sierpnia 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Poznań i Bydgoszcz)
zobacz więcej »