Termin wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek

Rzeczpospolita (2009-08-17), autor: BON , oprac.: GR

sie 19, 2009

20 sierpnia mija termin wyboru przez przedsiębiorców, którzy w trakcie 2009 roku stali się małymi podatnikami, kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

W maju zmienił się limit przychodów, który decyduje o tym, który przedsiębiorca może być małym podatnikiem. Jest nim ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (razem z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych równowartości 1,2 mln euro (w 2009 roku jest to 4,053 mln zł). Poprzednio limit wynosił 800 tys. euro, czyli znacznie mniej.

Ci przedsiębiorcy, którzy w związku z tą zmianą stali się małymi podatnikami, mogą zdecydować się na wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie, poczynając od trzeciego kwartału tego roku. Aby jednak tak się stało, muszą zawiadomić o tym urząd skarbowy. Czas na to mają do czwartku 20 sierpnia. Jeśli podatnik nie złoży na czas informacji, utraci prawo do tej formy rozliczenia.

Nie będzie to jednak utrata definitywna. Tym bowiem podatnikom, którzy nie złożą zawiadomienia do 20 sierpnia, a po 31 grudnia 2009 r. nadal będą się mieścić w limicie przewidzianym dla małych podatników, będzie przysługiwało prawo wpłacania zaliczek kwartalnie w roku 2010. W tym jednak wypadku również nie obejdzie się bez zawiadomienia.

Jeśli tego nie zrobi przez cały 2010 rok, będzie zobowiązany do miesięcznego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 sierpnia 2009 r.