Wzrost kosztów zatrudnienia kierowców zmusza do podnoszenia…

Gazeta Prawna , autor: Beata Trochymiak , oprac.: GR

mar 21, 2007

Wzrost kosztów zatrudnienia kierowców zmusza do podnoszenia cen usług

Forma samozatrudnienia była popularna w firmach transportowych. Nowe zasady jej stosowania spowodowały wzrost kosztów działalności.

Po niespełna trzech miesiącach od wejścia nowych przepisów dotyczących warunków samozatrudnienia przewoźnicy podsumowują wpływ tych zmian na ich działalność. Z jednej strony polepszyła się sytuacja kierowców, a z drugiej strony wzrosły koszty działalności gospodarczej, co może mieć przełożenie na stawki frachtowe.

Pracodawcy i kierowcy, zdezorientowani brakiem informacji i wykładni prawa w odpowiednim czasie, woleli zrezygnować z tej formy zatrudniania na rzecz umów o pracę.

– Część firm transportowych rezygnuje z zatrudniania kierowców na podstawie tak popularnego do niedawna sa-mozatrudnienie – mówi Alicja Siatkowska, kierownik działu spedycji drogowej C. Hartwig Gdynia.

Więcej Gazeta Prawna.