IPR i Pomoc Indywidualna po zmianach w rozporządzeniu o ZFRON

Info Baza (2009-08-20), autor: Adam Banaszek I Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

paź 27, 2009


Centrum Szkolenia Info Baza zaprasza na szkolenie:

Indywidualne Programy Rehabilitacyjne oraz Pomoc Indywidualna dla niepełnosprawnych pracowników po zmianach w rozporządzeniu o ZFRON


Obowiązujące od 22 lipca 2009 r. rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wprowadziło szereg, często bardzo ważnych zmian dotyczących gospodarowania ZFRON, a szczególnie wydatkowania środków na Indywidualne Programy Rehabilitacyjne. Nagłość wprowadzenia zmian spowodowała zamęt informacyjny i interpretacyjny na tym ważnym dla zakładów pracy chronionej obszarze.

Aby mogli Państwo poznać nowe przepisy, wyjaśnić wątpliwości i dostosować zasady opracowywania IPR oraz udzielania pomocy indywidualnej do nowych warunków prawnych, zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi renomowany doradca zawodowy i jednocześnie szef działu rehabilitacji w jednym z większych zakładów pracy chronionej.

Osoby, które chciałyby, aby na szkoleniu został szczegółowo omówiony specyficzny dla danej firmy problem, prosimy o jego wcześniejsze przedstawienie w formularzu zgłoszenia lub przesłanie na adres: a.jurczewski@info-baza.pl


Prowadząca

Dorota Niklas – kieruje działem rehabilitacji w dużym zakładzie pracy chronionej. Zarządza ZFRON i konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacyjne. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym i orzecznikiem w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Współpracuje jako konsultant ds. wydatkowania ZFRON i IPR z licznymi zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. Doświadczona wykładowczyni.

Terminy i miejsca szkoleń

28 września 2009 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

12 październik 2009 r. – Sosnowiec
Hotel Aria
ul. Kresowa 5
lokalizacja hotelu


19 październik 2009 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja hotelu


27 listopada 2009 r. – Bydgoszcz (szkolenie odwołane)
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu
Program szkolenia:

1. Nowe regulacje wprowadzone rozporządzeniem z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2. Komisja rehabilitacyjna – zadania i odpowiedzialność: lekarza, doradcy zawodowego, pracownika zajmującego się rehabilitacją w zakładzie, ewentualnie psychologa.

3. Nowy katalog wydatkowania środków w ramach IPR, w tym ramach zasady de minimis.

4. Kontrowersje – kiedy wydatek jest pomocą socjalną  dla pracownika a kiedy przysporzeniem dla pracodawcy?

5. Prawidłowe uzasadnianie i dokumentowanie wydatków w ramach IPR.

6. Pomoc de minimis – procedura ubiegania się o zaświadczenia (w tym nowości).

7. Procedury postępowania wobec urzędów skarbowych, PFRON, urzędów miasta/gminy w przypadku odmowy wydania zaświadczenia.

8. Wydatki dotyczące leasingu finansowane z indywidualnych programów rehabilitacyjnych.
 
9. Kontrole indywidualnych programów rehabilitacji – uprawnione instytucje, możliwe zakresy kontroli.

10. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu i realizacji IPR.

11. Jak wykorzystać środki przeznaczone na IPRy  z korzyścią dla pracowników niepełnosprawnych i firmy – szansa na inwestycji w kapitał ludzki i rozwój firmy.

12. Najnowsze stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawach wydatkowania środków ZFRON.

13. Pomoc indywidualna – możliwości wydatkowania oraz właściwe dokumentowanie wydatków. Czy obowiązuje zakaz refundacji?

14. Odpowiedzi na pytania indywidualne.

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęciaKoszt szkolenia
350 zł
od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

 

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 061 640 23 20 w. 831;
e-mail: a.zimna@info-baza.pl


Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574