Vat trafił do trybunału…

PULS BIZNESU , autor: Pap , oprac.: GR

mar 21, 2007

Rzecznik praw obywatelskich (RPO) Janusz Kochanowski zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego (TK) jeden z artykułów ustawy o VAT dotyczący terminów zwrotu tego podatku. Jego zdaniem, prawo do zwrotu, tak jak prawo do odliczenia, powinno być realizowane w rozsądnym terminie". Tymczasem normalny" zwrot następuje po 60 dniach, czyli dopiero po dwóch okresach rozliczeniowych, choć zgodnie z zasadą neutralności taki ciężar nie powinien obarczać podatnika. Rzecznik podkreślił też, że niedopuszczalne jest ustanowienie jakiegokolwiek ograniczenia prawa własności bez podstawy ustawowej". Przedłużony przez urząd skarbowy termin zwrotu VAT nie jest w żaden sposób ograniczony, bo nie ma końcowego terminu na dodatkowe sprawdzenie sprawy.

Więcej Puls Biznesu.