Alkohol może pozbawić zasiłku chorobowego

Rzeczpospolita (2009-08-24), autor: SYG , oprac.: GR

sie 25, 2009

Pracownik był na zwolnieniu lekarskim. Lekarz wpisał mu kod „C”. Wiemy, że ma problem alkoholowy. Był już na leczeniu. Czy za czas takiej niedyspozycji podwładnemu należy się zasiłek. Był na zwolnieniu dwa dni.

Nie. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Ten z kolei jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Od 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiłku nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym. Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA.

W przypadku pracownika odnośnie którego jest zadane pytanie świadczenia chorobowego nie będzie. Stanie się tak dlatego, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem „C” w zaświadczeniu lekarskim).

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 sierpnia 2009 r.