Wpisz nagrody na zaświadczeniu o zarobkach

Rzeczpospolita (2009-08-24), autor: IRB , oprac.: GR

sie 25, 2009

Mam wystawić pracownikowi RP-7. Czy w tym zaświadczeniu uwzględnia się np. nagrody dla pracowników?

Tak. Do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych przyjmuje się te składniki wynagrodzenia, od których istniał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – przed   1 stycznia 1999 r., lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – po 31 grudnia 1998 r., w tym także premie oraz inne składniki wynagrodzenia (nagrody, dodatki).

Jednak tylko wówczas, gdy zachowana dokumentacja płacowa wskazuje niewątpliwie na ich faktyczną wypłatę w określonej wysokości (i zostały odprowadzone od nich składki, o których była mowa).

Niektóre składniki wynagrodzenia pracowników należy wykazywać, mimo że nie naliczono od nich składek.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 sierpnia 2009 r.