Chorzy płacą za niejasne przepisy

Gazeta Prawna (2009-08-27), autor: Dominika Sikora , oprac.: GR

sie 28, 2009

Wciąż nie ma jasnej interpretacji przepisów dotyczących możliwości pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (np. rodzinnych) opłat od pacjentów za wystawianie zaświadczenia o stanie zdrowia, które jest niezbędne np. do uzyskania renty. To powoduje, że często pacjenci są obciążani kosztami, mimo że robią to na wniosek np. ZUS.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się więc do minister zdrowia, ale także do minister pracy i polityki społecznej o wyjaśnienie spornej kwestii.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia pacjent nie ponosi kosztów, wydania zaświadczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych i ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych.

Ma to wynikać z art. 16 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczenia te przysługują osobie ubezpieczonej bezpłatnie, jeżeli ich wykonanie zostało zlecone np. przez ZUS. W takiej sytuacji ich koszty pokrywa ten podmiot na wniosek, którego muszą one być wykonane.

W związku z tym, jak podkreśla resort zdrowia, w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do obciążania osób ubezpieczonych kosztami wystawienia zaświadczenia.

Stanowiska tego nie podziela jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej w Gazecie Prawnej z 27 sierpnia 2009 r.