Finansowanie dojazdów do pracy dla inwalidów

Rzeczpospolita (2009-08-29), autor: Szczepan Wroński , oprac.: GR

sie 30, 2009

Poszukuję ankiety czy wniosku o uruchomienie indywidualnego programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego, jakie musi być dołączone do tego wniosku. Na stronach PFRON nie ma informacji dla prywatnych osób, są tylko dla Instytucji.

Mam kłopot z korzystaniem z komunikacji zbiorowej, muszę się więc poruszać własnym środkiem lokomocji, lecz ze względów bezpieczeństwa wymaga to pomocy innych osób. Czy istnieje program PFRON, który rekompensuje koszty dojazdów do pracy, bo te pochłaniają większość mojej pensji – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Rekompensata kosztów dojazdów do pracy jest możliwa w wypadku niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

Jednym z określonych prawnie tytułów wsparcia z zakładowego funduszu udzielanego w trybie pomocy indywidualnej jest przyznanie środków na dojazdy do pracy i z pracy osobom niepełnosprawnym mającym trudności z korzystaniem z publicznych środków transportu oraz zwrot kosztów ryczałtu za używany własny pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych (w rym mogą się mieścić koszty dojazdu do pracy).

Z tej możliwości mogą jednak skorzystać tylko osoby mające orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź stopień lekki, lecz z uszkodzeniem narządu rucha. Pracodawca może ponadto ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zorganizować dowożenie do i z pracy niepełnosprawnych zatrudnionych.

Obowiązujące przepisy nie przewidują natomiast formy wsparcia finansowego rekompensującego niepełnosprawnym pracownikom dojazdy do pracy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 sierpnia 2009 r.

 


Problemy dotyczące wykorzystywania środków zfron na IPR-y i pomoc indywiudalną będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Katowice, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz)
zobacz więcej »