Jak rozliczyć świadczenia dla pracownika

Rzeczpospolita (2009-08-31), autor: Dominika Dragan-Berestecka , oprac.: GR

wrz 1, 2009

W 2001 r. rozwiązaliśmy umową z pracownikiem. W tym roku na podstawie pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały temu pracownikowi zwrócone nadpłacone składki. Gdzie w PIT-11 wykazać zwrot tych składek, czy w tzw. Innych źródłach, czy też w należnościach ze stosunku pracy ?

W przychodach ze stosunku pracy.

Zgodnie ze zbiorowym układem pracy spółka zapewnia pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym Mega Plan. Korzyści z funduszu są wypłacane pracownikom po upływie pięciu lat zgodnie z aneksem do umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Firma płaci za pracownika 100 zł, tylko na część inwestycyjną na indywidualne polisy (nie ma składki ochronnej). Kiedy powstanie obowiązek pobrania zaliczek na PIT: w momencie przekazania składek dla towarzystwa ubezpieczeniowego czy dopiero z chwilą dokonania cesji na pracownika, czyli dopiero po pięciu latach od podpisania umowy

Przychód u pracownika z tytułu opłacania przez pracodawcę składek inwestowanych w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe powstaje w momencie cesji, czyli przeniesienia na niego praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy. Do tego momentu pracownik nie posiadał bowiem prawa do wypłaty i innych możliwych profitów wynikających z programu. Do chwili przekazania praw i obowiązków na rzecz ubezpieczonego nie powstaje przychód z tytułu opłacania przez pracodawcę tej części składek, która jest inwestowana w fundusze kapitałowe. Dopiero w momencie, gdy nastąpi przekazanie praw i obowiązków (cesja) na rzecz pracownika wskazanego w programie, można uznać, że uzyskuje on przychód ze stosunku pracy. Podstawą opodatkowania będzie kwota składki ubezpieczenia pokrywana przez pracodawcę za pracownika.

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 sierpnia 2009 r.


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Poznań i Bydgoszcz)
zobacz więcej »